ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

حاميان

untitled

eng_farsi

AnjomaneSanaye

iors_logo

_________________________


انتخاب زبان
   

Technical Committee

(in Alphabetical order)

Mohammad Hossein Abolbashari

Ferdowsi University of Mashhad


Mahdi Namazifar

Cisco Systems, USA

Fereydoun Aghazadeh

Louisiana State University, USA


Reza Nasiri

SamtoSu Iranian Co.

Raha Akhavan-Tabatabaei

Universidad de los Andes, Colombia


Hamid Nemati

University of North Carolina, USA

Seyed Taghi Akhavan Niaki 

Sharif University of Technology


Rasool Noorossana

Iran University of Science and Technology

Majid Amin Nayeri

Amirkabir University of Technology


Kamran Paynabar

Georgia Tech, USA

Armand Baboli

INSA Lyon, France


Mohammadali Pirayesh

Ferdowsi University of Mashhad

Hamid Davoudpour

Amirkabir University of Technology


Morteza Pourakbar

Erasmus University, Netherlands

Farzad Dehghanian

Ferdowsi University of Mashhad


Masoud Rabbani

University of Tehran

Ehsan Elahi

UMass, Boston, USA


Hazhir Rahmandad

Virginia Tech, USA

Behnam Fahimnia

University of Sydney, Australia


Mohammad Ranjbar

Ferdowsi University of Mashhad

Farhang Fasihi

Oil Ministry Research centre


Hamideh Razavi

Ferdowsi University of Mashhad

Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi 

Amirkabir University of Technology


Babak Rezaee Khabooshan

Ferdowsi University of Mashhad

Yahya Fathi

University of North Carolina, USA


Ehsan Salari

Wichita state university, USA