ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

حاميان

untitled

eng_farsi

AnjomaneSanaye

iors_logo

_________________________


انتخاب زبان
   

Registration Groups

Authors

Other Participants IRR

Early Registration (up to 27 Aug 2015) IRR

Late Registration (from 28 Aug to 6 Sep 2015) IRR

1

Students

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2

Faculty members and all other participants

2,000,000

2,500,000

2,500,000  تعداد بازدید کنندگان :138658
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.