ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

حاميان

untitled

eng_farsi

AnjomaneSanaye

iors_logo

_________________________


انتخاب زبان
   

نويسنده ارجمند:

با سلام و تشکر ، لطفا براي نگارش و ارسال مقاله نکات زير را رعايت نمائيد:

· حداکثر تعداد صفحات مقاله، 6 صفحه است.

· فرمت نگارش مقالات فارسي و انگليسي را از لينک هاي مربوطه دريافت و کاملا رعايت نماييد. در صورت پذيرش مقاله ، قالب نهايي همراه با سربرگ کنفرانس توسط همکاران علمي کنفرانس ايجاد خواهد شد .

· فقط مقالاتي مورد پذيرش قرار مي گيرد که قبلا در کنفرانس ها و نشريات علمي، ارائه و منتشر نشده باشد.

· براي محورهاي تخصصي، حتما يکي از نويسندگان بايد عضو هيئت علمي دانشگاه باشد و براي محورهاي کاربردي ، ارائه معرفينامه از سازمان مجري طرح الزامي است.

· مقالات ارسالي بايد حاصل کار پژوهشي و کاربردي باشد و مقالات مروري پذيرفته نمي شود. محتواي مقاله نيز بايد مرتبط با محورهاي کنفرانس باشد.

· در مقالاتي که بصورت گروهي تدوين شده است شخص ارائه دهنده ، مقاله را از طريق سايت ارسال نموده و کليه مکاتبات با ايشان انجام خواهد شد .

· در صورت تدوين مقاله به صورت گروهي، فقط به شخص ارائه دهنده، گواهينامه ارائه مقاله و به ساير افراد فقط گواهينامه شرکت در کنفرانس تعلق مي گيرد .

· لطفا در مورد درج دقيق نام و آدرس نويسندگان دقت کافي به عمل آوريد. تغيير نام نويسندگان پس از اعلام نتايج داوري امکان­پذير نيست.

· مسئوليت صحت محتواي مقاله ارائه شده بر عهده نويسندگان است .

· در صورت پذيرش مقاله بصورت سخنراني، امکان جابجايي و جايگزيني فرد ديگر به عنوان ارائه دهنده در مراحل بعدي وجود ندارد.

· پس از بررسي مقالات، بر اساس نظر داوران مقاله به صورت پذيرش قطعي، پذيرش به شرط اصلاحات و يا رد مشخص خواهد شد. مقالاتي که نياز به اصلاح دارند بايد حداکثر ظرف 2 هفته از اعلام، تصحيح شده و مجددا ارسال گردند.

· مقالات پذيرفته شده، فقط در صورت ثبت نام و ارائه در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.

· جهت چاپ مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس بايد حداقل يکي از نويسندگان مقاله هزينه ثبت نام را پرداخت کرده باشد.  تعداد بازدید کنندگان :136029
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.